Especialistes del suro - Tractament del suro - Cork-2000 | mapa web CACatalà ESEspañol ENEnglish FRFrançais

 
Juntes de dilatació per embans  Juntes de dilatació de suro

Juntes de dilatació per embans

Juntes de dilatació de suro ecològic col.locades entre embans i el sol d´una vivenda.

Degut a un densitat cosiderable de 200 kg/m3 el suro ecològic soporta el pes d´una paret sense comprimirse excesivament. El suro es capaç d´absorbir vibracións que s´originen pel soroll i pels cops que es donen rutinariament en una vivenda i que es transmeten a través de les parets d´una casa.
Les juntes de dilatació de suro ecològic son idònees per evitar esquerdes provocades pels moviments entre el sol i els embans degut al continu canvi de temperatura i humitat.


TAULA DE MIDES PER Juntes de dilatació per embans

 TAULA DE MIDES PER Juntes de dilatació per embans

LARGO ANCHO ESPESOR
 1000 mm. 40, 50, 60, 70 i 100 mm.  4, 5 i 10  mm.


Per altres mides contactar amb: info@cork-2000.com