Especialistes del suro - Tractament del suro - Cork-2000 | mapa web CACatalà ESEspañol ENEnglish FRFrançais

 
avís legal 

avís legalCORK 2000 Copyright 2006 (c). Reservats tots els drets.

La present web és propietat de CORK 2000. Queda prohibida la reproducció total o parcial sense l´autorització expressa de CORK 2000 i dels propietaris de les marques que apareixen en el mateix.

La reproducció, copia, us, distribució, comercialització, comunicació pública o qualsevol altre activitat que es pugui portar a fi amb la informació continguda en aquestes pàgines web i que es realitzi sense l´autorització expressa per part de CORK 2000 i/o dels propietaris de les marques, es una infracció que castiga la legislació vigent.

Els noms i logotips exposats en aquestes pàgines son marques comercials registrades, propietat dels seus legítims titulars.

CORK 2000 rebutja tota responsabilitat que es derivi de la mala utilització dels continguts exposats en aquestes pàgines i es reserva el dret a actualitzar-los, eliminar-los, establir limitacions o restringir el seu accés en qualsevol moment, de manera temporal o permanent.

CORK 2000 rebutja les responsabilitats que es puguin derivarse de qualsevol informació no continguda en aquestes pàginas web. En concret, rebutja la responsabilitat sobre l´informació continguda en pàginas web de terceras personas connectades mitjançant enllaços (links), amb les pàginas web de CORK 2000.

CORK 2000 no es fa responsable dels possibles errors de seguretat que es puguin produir per el fet d´utilitzar ordenadors infectats amb Virus informàtics o de les conseqüències que es poden derivar del mal funcionament del navegador o per l´ús de versions no actualitzades d´aquest.

Els usuaris d´aquestes pàginas queden informats de que l´utilització dels sistemes electrónics de transmisió de dades i el correu electrónic no ofereixen garanties absolutes de seguritat. CORK 2000 s´exonera de qualsevol responsabilitat derivada d´aquests fets.

CORK 2000 adoptarà las mesures al seu abast per la protecció de les dades personals dels usuaris, preservant la seva privacitat. L´usuari autoritza a CORK 2000 per l´obtenció o captura de dades relatives a la connexió, i eventualment a la utilització de fitxers de verificació o registre en el disc de l´usuari (cookies), solament a efectes de funcionament, seguretat, i estadístiques, dades que en un eventual tractament de la informació seran dissociades de les dades de caràcter personal. Tot això, d´acord i complint la normativa vigent en cada moment sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal.

Totes les exempcions de responsabilitat contingudes aquí, no tenen per objecte limitar la responsabilitat de CORK 2000 de forma contraria a lo disposat per las normatives nacionals aplicables, ni excloure la seva responsabilitat en els casos en els que, en virtut de dites normatives, no es poden excluirse.